Önkormányzat

Az 1993. évi Nemzetiségi Törvény lehetővé tette a nemzetiségi önkormányzatok létrehozását.

Első ízben 1995-ben választások útján megalakult a Szegedi Német Kisebbségi ÖnkormányzatAz 1998. évi helyhatósági választásokkal együtt megtartott kisebbségi választáson Szegedi Német Önkormányzat ismét megalakult. A 2002. évi választásokon induló hét jelölt közül az alábbi öt személlyel alakult meg a Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat.

A német önkormányzat a szegedi német nemzetiségek identitástudatának kialakításához, erősítéséhez, fejlesztéséhez, valamint a német kultúrához kötődő hagyományok, szokások ápolása érdekében számos kulturális eseményt, nyelvi vetélkedőt, gyermekek számára nyelvi kurzusokat szervez. Kezdeményezésükre létrejött a Magyarországi Német Ifjúsági Szövetség szegedi csoportja.

Az önkormányzat több könyv kiadását szponzorálta, mint például 1999. év őszén a frankfurti könyvkiállításon bemutatásra került Nietzsche klasszikus német filozófus munkáiról Dr. Gausz András német nyelven írt munkáját. A könyv a német kultúra és filozófia történetét és ezen szellemi áramlatok belső összefüggéseit tárgyalja. 1998-ban jelent meg az egyesület két tagjának verseiből és Goethe fordításaiból egy válogatás. A Szegedi Móra Ferenc Múzeum Rengey Aigner Ferdinánd Szeged volt polgármesterének reformkori tevékenységéről szóló könyvet a német kisebbségi önkormányzat támogatásával adta ki.

1999. szeptemberétől a szegedi német nemzetiségű szülők kezdeményezésére, a német önkormányzat támogatásával város önkormányzata a Hunyadi Téri Óvodában német nemzetiségi óvodai csoportot indított. A csoportba magyar szülők gyermekei is járnak akik a jobb nyelvtudás érdekében szívesen járatják gyermeküket ebbe a csoportba. Itt az elsősorban német nyelven folyó foglalkozások, valamint az óvodai élet tevékenységi formáiban mind a két nyelv használata érvényesül. A Tarján III. Sz. Általános Iskolában (az iskolát a német önkormányzat szintén támogatja), illetve a Tömörkény István Gimnáziumban német két tannyelvű oktatás, míg a Deák Ferenc Gimnáziumban emelt szintű német nyelvoktatás folyik, ezzel az óvodától a középiskoláig biztosítva van a szegedi német nemzetiségek számára az anyanyelvi képzés és az anyanyelv oktatása.

1997-től az egyesület és az önkormányzat székhelye az Osztrovszky u. 6. szám alatti Nemzetiségek Házában van, ahol rendszeresen találkoznak és rendezvényeiket is tartják.

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzati képviselői :

I. 1995. – 1998.

Farkasné Wéber Zsuzsa, Kendl György, Ladányi Such Benedek, Rapport István, Szépfalusi József.

II. 1998. – 2002.

Farkasné Wéber Zsuzsa, Dr. Huber Imre, Fischer Károly, Dr. Hála Ottó, Szépfalusi József.

III. 2002. – 2006.

Dr. Huber Imre, Fischer Károly, Korom Alexandra, Madari Barbara, Szépfalusi József.

IV. 2006. – 2010.

Farkasné Wéber Zsuzsa, Madari Rotraut, dr.Bagi Zoltán, Tenkné Auer Zsuzsanna, Korom Alexandra

V. 2010. – 2014.

Korom Alexandra, Rozental Emma, Madari Rotraut, Tenkné Auer Zsuzsanna

VI. 2014. – 2019.

Korom Alexandra, Rozental Emma, Tenkné Auer Zsuzsanna, Ormándlaky Balázs

kategória

Slideshow